Capítol El uso de las TIC facilita el aprendizaje creativo
RESUM CAPíTOL

Múltiples estudis han demostrat que les TIC poden oferir noves i apassionants possibilitats per canviar i millorar les formes de treballar de les persones. De la mateixa manera, els ambients d’aprenentatge basats en l’ús de les TIC possibiliten nous tipus d’aprenentatge i d’activitats cognitives que no estaven disponibles en els entorns tradicionals d’educació. Tot i que de les nombroses recerques i experiències fetes fins avui encara no en deriven conclusions determinants, sí que sembla que hi ha un gran consens a considerar que l’ús de les TIC facilita l’aprenentatge creatiu.



FORMATS DISPONIBLES
4,99 €