Capítol El uso de sensores y equipos de captación de datos en los trabajos prácticos de Física y Química
RESUM CAPíTOL

Què són els sensors i els equips de captació de dades? Quins són els avantatges d’utilitzar sensors en els treballs pràctics? Què ens aporten aquestes eines per a una bona educació científica dels nostres alumnes? Com s’han d’estructurar els protocols de les pràctiques? Com s’han d’integrar els sistemes de captació de dades en un treball per competències? Aquest capítol busca respondre a aquests interrogants, analitzant els avantatges de l’ús d’aquests equips en les pràctiques de física i química, així com les possibles dificultats que es poden presentar i com es poden superar. També s’inclouen diverses fonts i recursos sobre el tema.FORMATS DISPONIBLES
5,99 €
COL·LECIONS: Formación del Profesorado. (Máster Secundaria)

Resum del llibre
Pretén donar a conèixer els aspectes més pràctics de la formació del professorat de Física i Química a través d’una sèrie de capítols que aborden des del coneixement didàctic del contingut, fins a les orientacions per al desenvolupament del pràcticum, tant a la fase d’observació com a la d’elaboració, experimentació i avaluació d’una seqüència d’ensenyament-aprenentatge. Per això es presenten: exemples de seqüències didàctiques i projectes curriculars de Física i Química especialment innovadors; una àmplia proposta de treballs pràctics en forma d’experiències o de petites investigacions, realitzats amb material usual als laboratoris i amb equips de sensors i de captació de dades; una anàlisi dels diferents tipus de simulacions informàtiques que poden utilitzar-se; les normes per a l’ús correcte de la terminologia fisicoquímica; i orientacions per a la tutorització dels treballs d’investigació a 4t d’educació secundària obligatòria i a batxillerat.

Llibre disponible per capítols
INDICE