Capítol El uso del juego en educación. Gamificación
RESUM CAPíTOL

Què entenem per ludificació? Quins elements del joc integra? Quina relació té amb l’ús de les TIC? En quins nivells es pot dur a la pràctica? Aquest capítol parla de tot això, descrivint de quina manera la ludificació dels entorns educatius suposa una metodologia innovadora i atractiva dins de la docència. També es mostra un exemple de la seva aplicació real en l’àmbit universitari.FORMATS DISPONIBLES
3,99 €
COL·LECIONS: Graó Educación

Resum del llibre

Es presenten diferents mètodes pedagògics actius, participatius i globalitzadors susceptibles d’aplicació en els diferents nivells educatius: flipped classroom, aprenentatge cooperatiu, aprenentatge integrat de continguts i llengua estrangera, aprenentatge-servei, gamificació, històries de vida (enteses com a mètode pedagògic) i aprenentatge per projectes.

Tots els capítols compten amb una breu fonamentació teòrica, una guia dels diferents passos a seguir per aplicar-los, una exemplificació basada en una experiència real (que mostrarà les seves fortaleses i limitacions principals) i les condicions més rellevants per adaptar el mètode explicat a cada context particular.


Llibre disponible per capítols
INDICE