FORMATS DISPONIBLES
59,00 €
Resum del contingut formatiu

15h | Reconegut pel Dep. d'Educació | Bonificable

Descripció

El joc simbòlic és una experiència vital de la infància. És un joc lliure que amb prou feines necessita condicions, encara que s'afavoreix si es preparen els espais, objectes i temps de dedicació. En aquest curs es parla del tema, abordant el joc simbòlic des de la seva definició i conceptes clau al disseny d'instal·lacions i consideracions per a la seva observació i avaluació. Es recullen també materials i bones pràctiques al respecte.

Metodologia
El curs consta d'una infografia de base, així com d'una sèrie de lectures i recursos per a la seva comprensió. Per al seu desenvolupament, es plantegen diverses activitats interactives sobre el material (autocorrectives) i una activitat per lliurar (avaluable), que també podreu compartir amb els/les vostres companys/es.

Certificació
En finalitzar el curs els alumnes rebran un certificat de realització del mateix. Els alumnes que siguin docents de Catalunya podran descarregar-se el certificat des de la intranet de l'XTEC. La resta d'alumnes rebran un certificat emès per l'Associació Graó per a la Formació.

VOLS MÉS INFORMACIÓ?