Capítol El valor formativo de las enseñanzas artísticas y su perspectiva de futuro
RESUM CAPíTOL

Aquest capítol recull el valor formatiu de l’educació plàstica i visual i les seves aportacions als principis de l’ESO com a generadora de coneixements propis i mitjançant l’adquisició dels elements bàsics de la cultura. Així mateix es reflexiona sobre els diferents nivells de coneixement propis de la matèria, l’educació en l’art, l’adquisició de competències bàsiques, la creativitat, l’alfabetització i l’ús de les TIC. A tall de conclusió, es planteja un posicionament respecte al que ha de ser el futur de l’educació plàstica i visual.FORMATS DISPONIBLES
4,99 €
COL·LECIONS: Formación del Profesorado. (Máster Secundaria)

Resum del llibre
Tracta diversos complements disciplinaris com ara el coneixement de la normativa i l’organització institucional, l’anàlisi de les característiques històriques dels ensenyaments artístics en el passat, el present i la seva perspectiva de futur, el disseny d’un model de programació didàctica amb recursos metodològics, i les estratègies d’ensenyament-aprenentatge. També s’incorporen l’anàlisi i la concreció del currículum de les matèries d’Educació plàstica i visual en educació secundària obligatòria i de Dibuix tècnic al batxillerat, així com l’anàlisi i el desenvolupament dels nous aportaments educatius que faciliten l’adquisició de les competències bàsiques, pròpies als ensenyaments artístics.

Llibre disponible per capítols
INDICE