Capítol El valor socioeducativo de la inclusión
RESUM CAPíTOL

La importància de la inclusivitat, així com de la cultura inclusiva, en el marc de l'educació és fonamental segons ressalten autors com Ainscow i altres (2006), entenent l'educació inclusiva com un procés continu. És per això que la cultura inclusiva, com a eix més ampli, ha de formar part de la societat i de l'educació. En aquest capítol trobarem la diferència entre els termes valors i percepcions, dins de la inclusió. Entenent el terme valors inclusius com la realitat social, els resultats van mostrar que l'atenció a la diversitat és una prioritat en el projecte educatiu de centre i aquesta atenció a la diversitat es duu a terme des de polítiques inclusives. D'altra banda, respecte a la percepció socioeducativa, aquesta s'emmarca des de l'orientació del centre i dels agents educatius. Com a resultat principal, obtenim la percepció dels enquestats en indicar que tot el professorat ha d'atendre l'alumnat amb NEAE i no sols els especialistes.FORMATS DISPONIBLES
4,99 €
COL·LECIONS: Análisis y Estudios / Ediciones universitarias

Resum del llibre

La resposta educativa a l'alumnat amb necessitat específica de suport educatiu associada a discapacitat està generant un ampli debat social, alimentat per les diferents visions que sobre la pròpia forma de resposta assumeixen els participants del debat, idees que no sempre coincideixen amb la dels autèntics protagonistes de la situació: persones amb discapacitat, famílies i professorat expert en el tema.

Aquest llibre, fruit d'una recerca, recull dades que ofereixen informació sobre l'estat actual d'aquesta resposta, així com una discussió profunda sobre elles.


Llibre disponible per capítols
INDICE
Parte I: Metodología del proyecto
Parte II: Análisis de datos
Parte III: Discusión de los resultados