Capítol El viaje de Imad: reenganche educativo y laboral de un joven migrante en un contexto de adversidad
RESUM CAPíTOL

«El viatge d’Imad» descriu un altre cas d’un jove migrant que arriba a Espanya com a menor no acompanyat amb la finalitat de trobar feina. S’analitza el procés de cerca d’ocupació, els contextos personals, socials i educatius pels quals transita i les situacions d’adversitat a què s’enfronta en aquest procés. Mitjançant la metàfora del viatge, i des d’una perspectiva de resiliència comunitària, es proposen vies d’anàlisi que impliquin una reescriptura del seu viatge que permeti descobrir factors d’empoderament i reenganxament educatiu, laboral i social. Se susciten qüestions relacionades amb els processos resilients, i també amb la resposta i capacitat de les nostres institucions per assumir els reptes d’integració i «acompanyament» d’aquests joves que provenen de contextos adversos.FORMATS DISPONIBLES
4,99 €
COL·LECIONS: Análisis y Estudios / Ediciones universitarias

Resum del llibre

Recull diversos estudis de cas que descriuen i analitzen les trajectòries resilients de joves en risc d'exclusió. La seva lectura servirà a formadors i famílies per comprendre millor els processos de resiliència educativa, el significat que té per als joves la vivència del fracàs i el paper clau que exerceixen els agents i programes formatius d'àmbit no formal en el seu trànsit cap a un major empoderament, com a antídot enfront del determinisme social.

La resiliència educativa és un camp d'estudi rellevant per  detectar febleses d'un sistema escolar poc inclusiu i revelar alternatives al seu funcionament. Desenvolupar la resiliència educativa des d'edats primerenques contribueix a apuntalar el futur de les persones.


Llibre disponible per capítols
INDICE