Capítol Elaboración y desarrollo del proyecto curricular
RESUM CAPíTOL

El Projecte Curricular de Centre (PCC) reuneix els acords i criteris que orienten les decisions que haurà de prendre cada grup de professors i professores del centre per actuar de manera coordinada en els processos d'intervenció educativa amb l'alumnat. En definitiva, es tracta d'un instrument que explicita la manera en què es durà a la pràctica el PAC i, per tant, ha de guardar coherència amb aquest, així com amb les altres directrius institucionals i amb la realitat i les possibilitats del centre en què es realitza. Aquest capítol presenta una sèrie d'estratègies per guiar els processos de presa de decisions dels centres, és a dir, el conjunt d'accions relatives a l'elecció de mitjans i a l'articulació de recursos per elaborar el PCC. Així mateix, es mostren dues experiències de diferents centres i diverses propostes de treball per aprofundir en el tema.FORMATS DISPONIBLES
4,28 €