Capítol Elaboración y presentación de informes
RESUM CAPíTOL

Aquest capítol gira al voltant d’una de les eines més útils per a l’avaluació i el seguiment de l’alumnat i de la mateixa pràctica docent: els informes. Es detallen les seves principals característiques, les tipologies existents, els principis o criteris bàsics que s’han de seguir per al seu disseny i elaboració i la seva estructura bàsica. Així mateix, es concreten algunes indicacions per a la seva correcta redacció, en funció de la temàtica a la qual es refereixen. El capítol acaba amb un apartat d’activitats sobre aquesta qüestió, així com amb una llista de referències bibliogràfiques i bibliografia web.FORMATS DISPONIBLES
4,99 €
COL·LECIONS: Formación del Profesorado. (Máster Secundaria)

Resum del llibre
Aborda els continguts relatius a la investigació, l’observació i l’experimentació, i la innovació. S’ofereix un itinerari formatiu de vuit capítols; els que es redacten en francès, utilitzat com a llengua de treball, són aquells que es refereixen, de manera més precisa, a un saber i a un saber d’acció docent per abordar la problemàtica del desenvolupament del currículum en la seva dimensió de gestió i d’aplicació pràctica. Es tracta la complexitat de les situacions pedagògiques per contextualitzar les situacions-problema relatives a l’ensenyament, l’aprenentatge i els materials. Les activitats, la bibliografia, els recursos i documents proposats orienten el desenvolupament d’un coneixement crític i operatiu del docent.

Llibre disponible per capítols
INDICE