Capítol Élaboration d'unités didactiques pour l'Enseignement Secondaire Obligaroire et le Baccalauréat: Les modules communicatifs
RESUM CAPíTOL

En aquest capítol s’aborda un dels elements fonamentals en el procés d’ensenyament i aprenentatge de qualsevol matèria: les unitats didàctiques. Es defineixen els components que les conformen (contextualització, objectius, continguts, documents i recursos per a la seva posada en pràctica i avaluació) i s’exposa, a més, una eina de gran utilitat per al treball a l’aula: el diari de l’estudiant. Seguidament hi ha un exemple d’unitat didàctica perquè els/les docents la puguin prendre com a referència. El capítol acaba amb un apartat d’activitats sobre aquesta qüestió, així com amb una llista de referències bibliogràfiques i bibliografia web.FORMATS DISPONIBLES
3,99 €
COL·LECIONS: Formación del Profesorado. (Máster Secundaria)

Resum del llibre
En el volum Didáctica del Francés s’aborden els continguts d’ordre metodològic i tècnic relatius als actes professionals de programar, intervenir i avaluar. S’ofereix un itinerari formatiu de vuit capítols; els que es presenten en francès, utilitzat com a llengua de treball, són aquells que es refereixen, de manera més precisa, a un saber i saber fer tècnic docent per a la configuració d’escenaris curriculars, i aporten dispositius i elements essencials d’organització (unitats didàctiques), de concreció (activitats), d’instrumentació (materials i recursos), etc., des de la perspectiva d’una planificació estratègica coherent.Llibre disponible per capítols
INDICE