Capítol Elementos para conceptualizar las prácticas cooperativas entre los estudiantes
RESUM CAPíTOL

La cooperació entre estudiants es desenvolupa mitjançant pràctiques cooperatives, definides com a accions combinades intencionals, en què els participants es beneficien de la trobada. Aplicat als estudiants, inclou totes les situacions educatives en les quals són portats a aprendre o produir de diverses maneres: actuen junts. Aquest capítol consisteix a presentar les principals idees de la cooperació entre estudiants: en una relació de paritat, parlem d’una relació simètrica (com en els sistemes d’aprenentatge cooperatiu); quan un estudiant expert interacciona amb un altre estudiant que el sol·licita, és més aviat una relació asimètrica (per exemple, ajuda o tutoria). Algunes formes de cooperació són formals (treball en grup o en equip), amb instruccions d’un professor; unes altres són informals i tenen lloc per iniciativa dels alumnes (assistència mútua en particular). Aquestes variacions de cooperació entre estudiants inclouen totes aquelles que formen part d’una relació amb el coneixement. No es refereixen a organitzacions cooperatives que tendeixen a construir col·lectius: consells estudiantils, jocs cooperatius, discussions democràtiques o xarxes del coneixementFORMATS DISPONIBLES
4,99 €
COL·LECIONS: Análisis y Estudios / Ediciones universitarias

Resum del llibre

La utilització de la metodologia d'aprenentatge cooperatiu a l'aula universitària ha estat i és objecte de reflexió constant per part del professorat universitari. Ha arribat el moment de promoure la participació i el gaudi de l'aprenentatge cooperatiu a les aules universitàries, si volem crear espais vivencials impregnats d'aprenentatge i creativitat. Per a això és imprescindible preparar el professorat perquè contextualitzi tant els problemes com les possibles solucions de la intervenció educativa d'ensenyament i aprenentatge.

En aquest llibre es presenta una mostra significativa de diferents estudis sobre l'aprenentatge cooperatiu des de diverses universitats.


Llibre disponible per capítols
INDICE