Capítol Éléments constitutifs du Bloc de contenus 3: Connaissance de la lengue
RESUM CAPíTOL

Al començament del capítol s’identifiquen les competències necessàries per al domini de la llengua francesa, per continuar amb una reflexió posterior sobre l’aprenentatge d’aquesta llengua, de les regles de funcionament intern de l’alumnat i de les estratègies que es poden fer servir per al seu desenvolupament. Seguidament, s’aborda el tema de l’avaluació de la competència lingüística francesa, detallant els tipus d’avaluació possibles i algunes eines útils en aquest sentit. El capítol acaba amb un apartat d’activitats sobre aquesta qüestió, així com amb una llista de referències bibliogràfiques i bibliografia web.FORMATS DISPONIBLES
5,99 €
COL·LECIONS: Formación del Profesorado. (Máster Secundaria)

Resum del llibre
S’aborda un conjunt de continguts d’ordre teoricoconceptual, relatius als elements que componen el currículum de la matèria Llengua estrangera, Francès, d’acord amb l’evolució de les concepcions sobre la naturalesa de la llengua-cultura i de l’aprenentatge subjacents a l’enfocament adoptat a Europa per a una educació i formació lingüística de qualitat. Considerant els referents institucionals europeus, nacionals i regionals, s’ofereix un itinerari formatiu de vuit capítols, que s’han redactat en francès per afavorir el tractament dels termes i les nocions de l’especialitat, i assegurar-ne la utilització efectiva com a factor de desenvolupament i inserció professional del docent. Tant les activitats i la bibliografia com els recursos i els documents s’han proposat amb l’objectiu de desenvolupar un coneixement funcional en el professorat, i permeten passar de les concepcions i dels referents esmentats a les formes dels continguts d’aquesta formació.

Llibre disponible per capítols
INDICE