Article Els alumnes, part activa dela revisió d'un text
RESUM ARTICLE

Als alumnes, se’ls fa estrany i difícil revisar els seus textos per diversos motius: la manca d’hàbit, la poca distància establerta amb el propi escrit o la certesa que tenen en pensar que n’hi ha prou de fer una pluja d’idees o un esborrany inicial. En canvi, sí que són més capaços de detectar errors als escrits dels companys. Si el docent té l’oportunitat d’observar la manera com els nois i noies corregeixen aquests textos (què en corregeixen o què en deixen de banda), disposa d’una informació privilegiada per poder-hi intervenir didàcticament. Al present article, hi mostrem els resultats d’una anàlisi sobre la correcció entre iguals en el marc d’un treball de final de màster (Casanovas, 2015).FORMATS DISPONIBLES
1,99 €