Article Els Consells Municipals d’Educació: sinergies de participació en les Ciutats Educadores
RESUM ARTICLE

Els Consells Municipals d’Educació superen el marc de treball dels Consells Escolars municipals –la representació de l’educació formal–, i proposen un treball conjunt i ampli de la comunitat socioeducativa per crear sinergies de participació en les Ciutats Educadores. Si els Projectes Educatius de Centre i els Projectes Educatius de Ciutat són fórmules per «produir educació», els Consells Municipals d’Educació han de ser una eina que possibiliti la democràcia participativa, la participació constant i àmplia, la creació de consens, el treball educatiu en xarxa a la ciutat i la «coconstrucció de les millors oportunitats educatives».Els canvis en la forma d’entendre l’educació a les ciutats, la fusió entre els àmbits formals i no formals i la integració de nous agents justifiquen la creació d’aquests mecanismes de participació, que s’han de guiar per la flexibilitat i el consens.FORMATS DISPONIBLES
3,00 €