Article Els continguts lingüístics al batxillerat.
RESUM ARTICLE

Aquest article defensa una reorientació dels continguts gramaticals en les programacions de batxillerat, amb una proposta de continguts lingüístics elaborada des d'una perspectiva textual i pragmàtica. S'hi reflexiona sobre els problemes terminològics i conceptuals amb què ensopeguen els ensenyants a l'hora de programar i s'hi aporten, per al debat, les decisions preses per l'autora. Per últim, s'hi inclouen alguns exemples de continguts lingüístics abordats des d'una perspectiva discursiva.

AUTORS
Ferrer Ripollès, Montserrat


FORMATS DISPONIBLES
1.99 €

Biblioteca de la revista