Article Els contractes didàctics, un marc per situar-los.
RESUM ARTICLE

Fa uns deu anys, els contractes didàctics eren una pràctica poc freqüent en el nostre context educatiu. Però què són realment els contractes didàctics? D'on han sorgit aquestes pràctiques? En quin marc teòric es fonamenten? Des de quan s'utilitzen? Quina és la seva potencialitat didàctica? Com es gestionen? Quines són les seves limitacions?

AUTORS
Quinquer Vilamitjana, Dolors
ETAPES
TAXONOMIA


FORMATS DISPONIBLES
1.49 €