Article Els directors opinen: Grup de debat sobre la formació per a la funció directiva
AUTORS
Cano García, Elena / Gradaïlla Vilamu, Agnès
ETAPES
TAXONOMIA


FORMATS DISPONIBLES
1.49 €