Article Els límits del discurs literari.
RESUM ARTICLE

Aquest treball presenta el tema de la caracterització del discurs literari enfront d'altres tipus de discurs lingüístic. S'hi revisen críticament les propostes formalistes basades en els conceptes jakobsonians de funció poètica i literarietat, i el treball integrador de G. Genette, que inclou la referència a la ficcionalitat. La representació de la perspectiva paraliterària mena, finalment, als plantejaments de l'anàlisi pragmàtica del discurs literari, en la línia de R. Fowler i D. Maingueneau..

AUTORS
Salvador Liern, Vicent


FORMATS DISPONIBLES
1.99 €
COL·LECIONS: Revista Articles

Continguts de la revista
Monografia
OPINIÓ
Intercanvi