Llibre Els marges de la moral. Una mirada ètica a l'educació
COL·LECIONS: Micro-macro Referències
EAN: 978-84-7827-925-8
AUTORS
Fons Esteve, Montserrat / Llovet Pomar, Jordi / Mèlich Sangrà, Joan-Carles / Palou Sangrà, Juli / Poch Avellan, Concepció / Segura Segura, Anna / Vicente i Farran, Anna / Alguacil de Nicolás, Montserrat / Boixader Corominas, Agnès / Canelles Torres, Jordi
ETAPES
TAXONOMIA
//IDIOMAS DISPONIBLES


FORMATS DISPONIBLES
16,00 €
15,20 €
11,20 €
10,64 €
Resum del llibre
La moral és pública i cultural. No hi ha moral privada. Qualsevol cultura, en un moment determinat de la seva història, té uns «marcs normatius», això és, una sèrie de principis, lleis, costums, hàbits, valors. que organitzen els comportaments dels seus ciutadans en les seves vides quotidianes. L'educació, en aquest cas, té la funció de transmetre la moral a les noves generacions. Tanmateix, els autors d'aquest llibre creuen que l'ètica no és la moral. A diferència d'aquesta, l'ètica és la resposta a la demanda del rostre de l'altre, una resposta que se situa en els marges de la moral, en els límits del bé i del mal.