Article Els microrelats Una eina per fer lectors i escriptors estratègics
RESUM ARTICLE

El desenvolupament de la capacitat de comprensió dels microrelats exigeix del lector la mobilització de diverses estratègies. L’article reflexiona sobre com ha de ser una didàctica per formar lectors estratègics a través d’aquests textos i a partir de l’experiència del treball a les aules. Al present article s’hi proposa una anàlisi en tres parts. La primera està dedicada al text, a les seves propietats i a les exigències comunicatives. La segona parla del lector i de l’escriptor estratègic com a punt clau que cal treballar. La tercera desenvolupa l’ajuda, el recorregut didàctic necessari per assolir una comprensió completa del text i, al mateix temps, l’apropiació de les característiques que li són pròpies.FORMATS DISPONIBLES
1.99 €