Article Els nous reptes educatius de les societats multiculturals actuals.
RESUM ARTICLE

Com es poden garantir els drets universals per a totes les persones al mateix temps que es reconeixen les identitats? El recent debat sobre la laïcitat ùal centre del qual hi ha la dona immigrantù expressa aquesta preocupació. A grans trets, s'han donat tres tipus de resposta, però és des de la igualtat de les diferències que s'aconsegueix articular particulars i universals amb més èxit.

AUTORS
de Botton Fernández, Lena
ETAPES
TAXONOMIA


FORMATS DISPONIBLES
1,49 €
COL·LECIONS: Revista Guix Infantil

Continguts de la revista
EDITORIAL
I TU QUÈ EN PENSES?
PARLEM DE...: Sabe, on anem
REFLEXIÓ
IDEES
INTERCANVI D'EXPERIÈNCIES
EL DIA A DIA
MISCEL·LÀNIA
HUMOR