Article Els paratextos i la comprensió lectora en la literatura infantil i juvenil.
RESUM ARTICLE

Quan un nen comença a llegir un llibre de literatura infantil bona part d'aquest coneixement previ rellevant li és facilitat pel propi llibre a través dels paratextos que acompanyen el text L'objectiu del nostre article és justament analitzar els catàlegs, els paratextos que conformen la col·lecció, els títols i la informació de solapa, per determinar el tipus d'informacions que faciliten als lectors i de quina manera afavoreixen la comprensió del text, però també de quina manera determinen o guien la lectura.FORMATS DISPONIBLES
4,99 €