Article Els projectes educatius de ciutat: un exercici de corresponsabilitat.
RESUM ARTICLE

La dimensió cívica dels PEC porta implícita la complicitat entre governs locals i ciutadania. És l'instrument que permet conèixer els recursos educatius de què disposa la ciutadania i quina és la percepció que aquesta té dels esmentats recursos. El seu efecte primordial és la capacitat transformadora que aquesta dinàmica genera.

AUTORS
Roig Quilis, Montserrat
ETAPES
TAXONOMIA


FORMATS DISPONIBLES
3,00 €
COL·LECIONS: Revista Guix

Continguts de la revista
EDITORIAL
OPINIÓ
MONOGRÀFIC: 30 anys vivint l'educació.
REFLEXIÓ SOBRE LA PRÀCTICA
TEMA DEL CURS: La LOE i les seves implicacions
ESCOLA, TERRITORI, COMUNITAT
GUIX DOS
RECULL