Article Els projectes lingüístics de centre Desenvolupar la comprensió lectora en àrees no lingüístiques
RESUM ARTICLE

El present treball és el resultat d’actuacions formatives i d’assessorament extern dutes a terme en centres docents. Totes mantenen una constant: el desenvolupament de la competència en comunicació lingüística com a resposta sistèmica per afrontar la millora educativa. S’hi estableixen tots els passos, amb els assoliments i les dificultats pertinents, a través dels testimonis dels propis agents implicats.FORMATS DISPONIBLES
1,99 €