Capítol Emociones y actitudes hacia el aprendizaje de las ciencias: ¿Ha cambiado algo en mí el confinamiento?
RESUM CAPíTOL

L'aparició de la pandèmia COVID-19 i les mesures de confinament imposades per limitar la seva propagació van obligar al fet que la docència en tots els nivells educatius passés a ser virtual. D'aquesta manera, l'avanç de la pandèmia ha posat de manifest la importància que la comunitat educativa estigui preparada, tant cognitiva com afectivament, per flexibilitzar l'educació. Això és encara més rellevant per al cas dels docents en formació, atès que la virtualització dels ensenyaments és un procés cada vegada més comú. En aquest treball analitzem com ha afectat la virtualització de les assignatures científiques durant el confinament a les emocions sentides per una mostra de 330 mestres en formació, així com les principals causes que s'atribueixen per a aquestes emocions. A partir d'aquests resultats, s'identifiquen les principals dificultats que tenen aquests estudiants amb l'ensenyament virtual de les ciències i es proposen una sèrie d'estratègies didàctiques per superar-les.FORMATS DISPONIBLES
4,99 €
COL·LECIONS: Análisis y Estudios / Ediciones universitarias

Resum del llibre

Aquest llibre ofereix als docents de les diferents etapes educatives informació bàsica per afrontar l'ensenyament dels continguts científics relacionats amb la pandèmia, així com els obstacles que poden trobar en els seus estudiants i orientacions i informació sobre materials i recursos que poden utilitzar i/o modificar per aplicar a les seves aules. Així, el professorat disposarà d'una guia per desenvolupar alfabetització científica, utilitzant el context real de la COVID-19 en diferents àmbits científics.


Llibre disponible per capítols
INDICE
Parte I: Aspectos generales
Parte II: Aspectos biológicos y geológicos
Parte III: Aspectos físico-químicos
Parte IV: Aspectos medioambientales
Parte V: Pensamiento crítico y emociones