Capítol Empezando a leer y a escribir. Dificultades en los aprendizajes iniciales de la lectura y la escritura
RESUM CAPíTOL

És imprescindible que els docents sàpiguen detectar les dificultats d’aprenentatge de la lectura i l’escriptura dels seus alumnes des del principi. Amb aquesta finalitat, aquest capítol aborda el tema de l’alumnat de primer i segon de primària amb dificultats en la lectura i en l’escriptura derivades del seu aprenentatge inicial. Aquest període d’aprenentatge és clau; per tant, es donen a conèixer els coneixements necessaris sobre la detecció, l’avaluació i la intervenció educativa amb aquest tipus d’alumnat i s’ofereixen exemples i recursos que els docents poden incloure en la seva pràctica educativa.FORMATS DISPONIBLES
6,99 €