OBERT   LLEGIR
Article En context: Expressió oral i escrita
RESUM ARTICLE

A la primera d’aquestes activitats, s’hi treballa l’expressió oral dels alumnes a través d’unes fitxes i d’unes imatges projectades; a la segona, l’expressió escrita, amb la recreació de textos, i a la darrera activitat, s’hi avalua la capacitat de distingir els fragments descriptius en textos narratius i d’analitzar-ne els trets gramaticals.FORMATS DISPONIBLES
En obert