Encuentros lúdico-deportivos por la igualdad y la interculturalidad
Resum de l'experiència

3.000 escolars van participar en les trobades lúdico-esportives per la igualtat i la interculturalitat de la Comunitat de Madrid, a Getafe.


Descripció de l'experiència

3.000 escolars van participar en les trobades lúdico-esportives per la igualtat i la interculturalitat de la Comunitat de Madrid que es van celebrar a Getafe a finals del curs 2012-13. El Complex Esportiu Municipal Alhóndiga - Sector 3 va acollir els participants procedents de més de 20 centres educatius de tota la Comunitat de Madrid.

3.000 escolars procedents de més de 20 centres educatius de tota la Comunitat de Madrid van participar en els XVI Trobades Lúdico- Esportives per la Igualtat i la Interculturalitat de la Comunitat de Madrid, celebrats recentment en el Complex Esportiu Municipal Alhóndiga - Sector 3 de Getafe.

Els participants van gaudir de jocs poc coneguts com: tchoukball , cestomóvil, ringo - xarxa , calba , bola - boja, Lanzaco, diana múltiple , tamburello, fins a un total de 38 modalitats diferents.

Aquesta activitat estava organitzada per l'Associació de Professorat ADAL - Coeducació Física, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Getafe i té com a objectiu fomentar les relacions equilibrades i constructives entre els nens, evitant la discriminació pos característiques personals, sexuals, socials i culturals; brindant a
els participants models no estereotipades .

Prèvia a aquesta gran festa esportiva, els alumnes d'onze centres escolars de Getafe , van gaudir dels IX Trobades Lúdico- Esportius per la Interculturalitat de Getafe que es van celebrar al Poliesportiu Turó Buenavista i al Parc Esportiu Municipal Alhóndiga -Sector 3 respectivament .

Dep de Premsa.
Ajuntament de Getafe
Foto : Portal del Sud

A la web de l'Associació de professorat d'educació física (http://www.apefadal.es) trobareu amb detall la descripció de l'activitat.

(nota: la informació sobre el calendari de les trobades no està actualitzada a la web de l'Associació)