Llibre Eneagrama para docentes. Una fuente de conocimiento para mejorar la práctica
COL·LECIONS: Desarrollo personal del profesorado
EAN: 978-84-7827-718-6
AUTORS
ETAPES
TAXONOMIA
//IDIOMAS DISPONIBLES


FORMATS DISPONIBLES
19,50 €
18,53 €
13,70 €
13,02 €
Resum del llibre
Des de sempre les persones s'han formulat preguntes sobre qui són i com són. Conèixer la pròpia identitat, conèixer els valors i les creences és el primer pas per desvetllar altres preguntes derivades de les primeres i que, centrant-nos en el món docent, han de servir-nos per donar resposta i interpretar adequadament determinades reaccions dels alumnes, millorar-ne la motivació i la nostra, comprendre les dificultats de les famílies amb l'educació dels seus fills, liderar grups de professors o trobar les persones més adequades per dur a terme determinades tasques. L'enneagrama actua en dues dimensions -el coneixement propi i el coneixement dels altres- com una eina que ajuda a incrementar les competències professionals, cosa que sens dubte ens acostarà a l'excellència docent.