Article Enfocaments diversos per a un aprenentatge comú.
RESUM ARTICLE

En parlar de metodologia en educació, és evident que, a més de descriure quines són les estratègies emprades, mostrarem també implícitament quin és el concepte educatiu, els valors i els objectius reals subjacents.

AUTORS
Notívol Gracia, Marta
ETAPES
TAXONOMIA


FORMATS DISPONIBLES
3,00 €