Capítol Enfoques y tendencias en la educación musical
RESUM CAPíTOL

L’educació musical ha evolucionat al llarg dels anys. Per això, aquest capítol té com a objectiu abordar els diferents enfocaments, perspectives i solucions que hi ha hagut en les últimes dècades a l’educació musical. Així mateix, es plantegen algunes problemàtiques actuals i els grans mètodes d’educació musical que van sorgir al llarg del segle xx, incloent-hi un espai de reflexió sobre enfocaments habituals en les programacions de l’educació secundària.FORMATS DISPONIBLES
4,99 €
COL·LECIONS: Formación del Profesorado. (Máster Secundaria)

Resum del llibre
Ofereix un panorama general d’algunes de les qüestions i els problemes que afecten actualment a l’ensenyament de la Música a l’educació secundària obligatòria i el batxillerat. El seu objectiu és oferir un marc teòric a partir del qual els professors i les professores de Música poden examinar críticament tant les seves pròpies idees com les de diferents autors respecte a l’educació musical en aquestes etapes educatives. Aquest volum es complementa amb altres dos que componen l’obra –Didáctica de la Música y Música. Investigación, innovación y buenas prácticas— i conformen una unitat en la qual teoria i pràctica es conjuguen equilibradament.

Llibre disponible per capítols
INDICE