Capítol Enseñanza universitaria: El impacto de las tecnologías sobre las personas con discapacidad visual en la educación universitaria
RESUM CAPíTOL

La visió juga un paper essencial en l’aprenentatge de les habilitats necessàries per a l’autonomia de les persones i serveix per obtenir informació sobre el nostre entorn. Aquesta falta d’informació visual cal suplir-la per mitjà del desenvolupament d’altres sentits i les noves tecnologies ajuden en aquesta tasca. Es pretén analitzar, aquí, l’impacte de les noves tecnologies en les persones amb discapacitat en general per, posteriorment, estudiar la realitat de les persones amb discapacitat visual. Així mateix, s’analitzaran les dificultats d’aquestes persones en l’educació universitària, i també les eines facilitadores que tenim en cas de trobar-nos amb alumnat amb deficiència visual. A més, observarem quins són els comportaments adequats que haurien de seguir tant el professorat com l’alumnat de la Facultat de Dret a l’hora de tractar aquest col·lectiu. En aquest marc educatiu, també serà substancial l’elaboració de materials docents accessibles per als alumnes i les alumnes que estudiïn el grau de Dret, per la qual cosa s’analitzaran les directrius que hauria de seguir el professorat per elaborar els seus recursos docents. Finalment, analitzarem quines són les noves tecnologies i apps de les quals disposa aquest col·lectiu i que resultaran útils en el seu aprenentatge universitari.FORMATS DISPONIBLES
4,99 €
COL·LECIONS: Análisis y Estudios / Ediciones universitarias

Resum del llibre
Aquest llibre recull diverses experiències de recerca del camp de les pedagogies inclusives, d'una banda, i de la comunicació augmentativa i alternativa i les TIC com a mètode d'intervenció, d’una altra. Els diversos autors aporten la seva frescor i el seu coneixement científic en el camp de la recerca que ens ocupa a través de treballs nous i inèdits orientats a cobrir les necessitats de la població amb dificultats en l'expressió i la comunicació proporcionant vies d'anàlisi i propostes de millora en la intervenció educativa amb la intenció d'una inclusió socioeducativa real.

Llibre disponible per capítols
INDICE
Parte I: Pedagogías inclusivas: la comunicación aumentativa y alternativa
Parte II: La comunicación aumentativa y alternativa y las TIC como método de intervención: experienc