Capítol Enseñanza universitaria: Planificación y reflexión colaborativa de prácticas inclusivas: aprendizaje-servicio y diseño universal para el aprendizaje
RESUM CAPíTOL

Construir escoles basades en l’equitat i la qualitat és el primer pas per garantir que totes les persones aconsegueixin la inclusió educativa i social. Per aconseguir-ho, tres alumnes del grau d’Educació Primària de la Universitat del País Basc (UPV/EHU), juntament amb la seva tutora, es van comprometre a desenvolupar els seus treballs de fi de grau (TFG) basant-se en una proposta d’aprenentatge-servei (ApS). Va consistir a respondre a una demanda d’un centre educatiu de Vitòria-Gasteiz que volia analitzar les seves pràctiques educatives i fer-les més inclusives. Juntament amb l’equip d’inclusió del centre, les alumnes van dissenyar dues propostes basades en el disseny universal d’aprenentatge (DUA). Una alumna de la UPV/EHU va gravar les sessions amb la finalitat d’utilitzar els vídeos per reflexionar sobre la proposta desenvolupada, les característiques i les necessitats de l’alumnat. Es va reflexionar de manera col·laborativa sobre com millorar la pràctica de l’aula perquè sigui més inclusiva. Entre els resultats d’aquest estudi de cas, es va observar el desenvolupament de les competències de reflexió sobre la pràctica per respondre a la diversitat i el foment dels aprenentatges implicats amb la realitat que van experimentar les alumnes per mitjà de l’ApS.FORMATS DISPONIBLES
4,99 €
COL·LECIONS: Análisis y Estudios / Ediciones universitarias

Resum del llibre
Aquest llibre recull diverses experiències de recerca del camp de les pedagogies inclusives, d'una banda, i de la comunicació augmentativa i alternativa i les TIC com a mètode d'intervenció, d’una altra. Els diversos autors aporten la seva frescor i el seu coneixement científic en el camp de la recerca que ens ocupa a través de treballs nous i inèdits orientats a cobrir les necessitats de la població amb dificultats en l'expressió i la comunicació proporcionant vies d'anàlisi i propostes de millora en la intervenció educativa amb la intenció d'una inclusió socioeducativa real.

Llibre disponible per capítols
INDICE
Parte I: Pedagogías inclusivas: la comunicación aumentativa y alternativa
Parte II: La comunicación aumentativa y alternativa y las TIC como método de intervención: experienc