Capítol Enseñanza y aprendizaje del Dibujo técnico en educación secundaria
RESUM CAPíTOL

El desenvolupament tècnic adquireix el seu sentit en la pràctica, i l’enfocament és responsabilitat de cada docent. Aquest capítol se centra en els elements curriculars referents a la planificació, aplicació i avaluació, tres fases de la pràctica docent que es desenvoluparan a través de diversos exemples, i que serviran per abastar un estudi teoricopràctic del dibuix tècnic que orienti el professorat sobre com ha d’afrontar el seu ensenyament.FORMATS DISPONIBLES
5,99 €
COL·LECIONS: Formación del Profesorado. (Máster Secundaria)

Resum del llibre
Les reflexions i l’anàlisi que s’ofereixen mostren tant els aspectes conceptuals com pràctics que es necessiten per a l’elaboració dels materials i la seva aplicació en situacions d’aprenentatge. Es tracta de la selecció, l’ordenació i la codificació del coneixement i la seva avaluació, és a dir, els desenvolupaments teoricopràctics de l’ensenyament i l’aprenentatge de les arts plàstiques i visuals, els seus contextos i els seus entorns d’ús, juntament amb els coneixements dels processos creatius dels estudiants, les seves característiques i els seus ritmes d’aprenentatge.

Llibre disponible per capítols
INDICE