OBERT   LLEGIR
Capítol Enseñanza y aprendizaje del espacio. Reflexiones didácticas generales
RESUM CAPíTOL

La principal problemàtica de dissenyar una didàctica de l'espai és saber precisar en la pràctica i saber connectar les representacions intuïtives i subjectives de l'espai que té cada alumne amb les més rellevants i funcionals del coneixement científic. Aquest i altres aspectes es descriuen en aquest capítol centrat en l'ensenyament i l'aprenentatge de l'espai, així com les seves diferents reflexions didàctiques generals.FORMATS DISPONIBLES
En obert
COL·LECIONS: Mie - castella

Resum del llibre
Ofereix un recorregut històric per l'evolució dels conceptes de temps i d'espai, exposa sistemàticament les principals aportacions procedents del camp de la psicologia i, a més , ofereix un ampli ventall de recursos i criteris didàctics per a la seqüenciació i el desenvolupament d'activitats adequades a cadascun dels cicles de l'ensenyament obligatori i el batxillerat.
L'obra està organitzada en dues parts tractades de manera monogràfica, però amb una estructura paral·lela i sense detriment del reconeixement, per part dels autors, de les relacions existents entre amb dues nocions.

Llibre disponible per capítols
INDICE
Parte I: El tiempo en la didáctica de las ciencias sociales
Parte II: El espacio en la didáctica de las ciencias sociales