Capítol Enseñar a aprender en la educación secundaria: las estrategias de aprendizaje
RESUM CAPíTOL

Aquest capítol analitza com es pot ensenyar a aprendre des de les múltiples perspectives que podem trobar per abordar aquest tema, insistint especialment en les estratègies d’aprenentatge com a continguts. A més, també es parla del paper i la identitat del professorat com a aprenent i ensenyant estratègic de la seva matèria. El capítol acaba amb un apartat d’activitats i fonts documentals i recursos.FORMATS DISPONIBLES
4,99 €
COL·LECIONS: Formación del Profesorado. (Máster Secundaria)

Resum del llibre

Aquest volum tracta dels processos d’aprenentatge que tenen lloc a les institucions i a les aules d’educació secundària, i la seva finalitat és servir de suport a l’adquisició i el desenvolupament de les competències associades al coneixement dels aprenents i dels processos d’aprenentatge, així com facilitar la utilització d’aquests coneixements per planificar i dur a terme un ensenyament afavoreixi l’aprenentatge. De la mateixa manera que succeeix amb els altres tres volums de caràcter general, els temes i les qüestions dels que s’ocupa no estan associats de manera exclusiva o prioritària a una especialitat concreta, sinó que estan presents a totes elles, i per a totes elles han de ser de gran utilitat i rellevància.


Llibre disponible per capítols
INDICE