Capítol Enseñar a leer textos complejos
RESUM CAPíTOL

La lectura de textos implica l’accés a la informació i l’adquisició de coneixements. Però és bastant comú trobar-nos davant d’aspectes que dificulten la comprensió dels significats que es transmeten a través dels textos. Aquest capítol aborda el tema d’ensenyar a llegir textos complexos, la competència de llegir per aprendre o, el que és el mateix, la competència per aprendre en les diferents àrees curriculars mitjançant la lectura. El capítol mostra les principals dificultats que experimenten els estudiants de l’ESO davant d’aquest tipus de lectura, així com algunes estratègies i línies d’actuació.FORMATS DISPONIBLES
4,99 €
COL·LECIONS: Formación del Profesorado. (Máster Secundaria)

Resum del llibre
En aquest volum es presenta la problemàtica central de l’ensenyament de la Llengua i la Literatura avalada per la investigació a l’aula. El llibre aborda les maneres de programar i els processos d’avaluació. Es planteja la problemàtica específica de l’ensenyament de la llengua oral, de la lectura de textos complexos o de l’escriptura a través del procés de composició : també s’aborda l’estudi de l’ensenyament de la literatura, de la reflexió metalingüística i dels recursos de les tecnologies de la informació i la comunicació. Es tracta de posades a punt en els camins d’ensenyament-aprenentatge recorreguts fins al present i de propostes en línies d’intervenció, sempre acompanyades per referències que permeten situar i orientar la pràctica de qui desitgi ensenyar Llengua i Literatura en educació secundària.

Llibre disponible per capítols
INDICE
Primera parte
Segunda parte