Capítol Enseñar: crear Zonas de Desarrollo Próximo e intervenir en ellas
RESUM CAPíTOL

L’ensenyament s’ha d’entendre com una ajuda al procés d’aprenentatge des de la concepció constructivista. Aquest capítol parla sobre les característiques que ha de complir l’ajuda per orientar i guiar l’aprenentatge a l’aula i dels criteris d’intervenció que es necessiten perquè es donin aquestes característiques, i presenta els elements implicats en els processos d’ajust de l’ajuda i de creació de zones de desenvolupament proper (ZDP). Finalment, es comenta el que suposa entendre l’ensenyament com una ajuda des dels processos d’interacció professor/alumne i d’interacció entre alumnes.FORMATS DISPONIBLES
4.99 €