Capítol Enseñar el discurso oral
RESUM CAPíTOL

El desenvolupament de la competència en comunicació lingüística és un objectiu fonamental de l’educació secundària i l’element central dels currículums de llengua i literatura. Aquest capítol desenvolupa el vessant oral de la competència comunicativa, dividida en dos grans blocs: el primer referit als continguts d’aquest ensenyament, aturant-se en diferents aspectes del discurs oral, i, el segon, referit a les estratègies per al desenvolupament de la competència oral i la seva avaluació, a través de la reflexió sobre el discurs i l’ensenyament dels gèneres orals formals.FORMATS DISPONIBLES
5,99 €
COL·LECIONS: Formación del Profesorado. (Máster Secundaria)

Resum del llibre
En aquest volum es presenta la problemàtica central de l’ensenyament de la Llengua i la Literatura avalada per la investigació a l’aula. El llibre aborda les maneres de programar i els processos d’avaluació. Es planteja la problemàtica específica de l’ensenyament de la llengua oral, de la lectura de textos complexos o de l’escriptura a través del procés de composició : també s’aborda l’estudi de l’ensenyament de la literatura, de la reflexió metalingüística i dels recursos de les tecnologies de la informació i la comunicació. Es tracta de posades a punt en els camins d’ensenyament-aprenentatge recorreguts fins al present i de propostes en línies d’intervenció, sempre acompanyades per referències que permeten situar i orientar la pràctica de qui desitgi ensenyar Llengua i Literatura en educació secundària.

Llibre disponible per capítols
INDICE
Primera parte
Segunda parte