Capítol Enseñar matemáticas en el ciclo 3-6
RESUM CAPíTOL

Durant el cicle de 3-6 anys, és important vetllar perquè els nens i les nenes organitzin el coneixement que tenen de les coses que els envolten. El procés d’estructuració mental serà progressiu però indispensable per poder fer matemàtiques. Per això, aquest capítol s’aproxima a l’estructuració dels continguts d’un disseny curricular, als procediments, conceptes i actituds, i al seu desplegament en els blocs temàtics habituals que comporta la seqüenciació dels continguts matemàtics que es treballen en el cicle de 3-6 anys.FORMATS DISPONIBLES
COL·LECIONS: Graó Educación

Resum del llibre
Un manual que pretén transmetre referències, experiències i bones dosis d'optimisme per millorar la qualitat docent dins de l'àmbit de les matemàtiques i, al mateix temps ajudés reflexionar sobre la labor docent i a orientar-la.

L'obra es divideix en quatre capítols: el primer gira entorn de consideracions generals de la matèria; en la resta de capítols es tracta monogràficament l'ensenyament de les matemàtiques en les etapes corresponents a educació infantil, primària i secundària obligatòria i es donen, a més, orientacions sobre models d'ensenyament, atenció a la diversitat, avaluació, globalització, enllaç de cicles i propostes de materials i d'activitats suggeridores.

Llibre disponible per capítols
INDICE