Capítol Enseñar matemáticas en la etapa 6-12
RESUM CAPíTOL

Dels 6 als 12 anys els canvis que es produeixen en l’alumnat són molt grans en tots els aspectes del seu desenvolupament. La flexibilitat necessària per adaptar-se a situacions noves és un dels objectius de les matemàtiques, i també d’altres àrees. Per això, aquest capítol s’aproxima a l’estructuració dels continguts d’un disseny curricular, als procediments, conceptes i actituds, i al seu desplegament en els blocs temàtics habituals que comporta la seqüenciació dels continguts matemàtics que es treballen en l’etapa de 6-12 anys.FORMATS DISPONIBLES
COL·LECIONS: Graó Educación

Resum del llibre
Un manual que pretén transmetre referències, experiències i bones dosis d'optimisme per millorar la qualitat docent dins de l'àmbit de les matemàtiques i, al mateix temps ajudés reflexionar sobre la labor docent i a orientar-la.

L'obra es divideix en quatre capítols: el primer gira entorn de consideracions generals de la matèria; en la resta de capítols es tracta monogràficament l'ensenyament de les matemàtiques en les etapes corresponents a educació infantil, primària i secundària obligatòria i es donen, a més, orientacions sobre models d'ensenyament, atenció a la diversitat, avaluació, globalització, enllaç de cicles i propostes de materials i d'activitats suggeridores.

Llibre disponible per capítols
INDICE