Capítol Enseñar y aprender, construir y compartir: procesos de aprendizaje y ayuda educativa
RESUM CAPíTOL

La capacitat i disposició per aprendre en una àmplia gamma de contextos i situacions és un tret característic de les persones. En aquest capítol s’aborden els conceptes d’ensenyar i aprendre com a dos elements indissociables dins dels processos d’ensenyament i aprenentatge i d’ajuda educativa. Així, es dona resposta a com aprenen les persones i com podem ajudar a aprendre a algú, analitzant els diferents processos implicats en l’aprenentatge i estudiant les seves implicacions per a la teoria i la pràctica educativa. El capítol acaba amb un apartat d’activitats i fonts documentals i recursos.FORMATS DISPONIBLES
5,99 €
COL·LECIONS: Formación del Profesorado. (Máster Secundaria)

Resum del llibre

Aquest volum tracta dels processos d’aprenentatge que tenen lloc a les institucions i a les aules d’educació secundària, i la seva finalitat és servir de suport a l’adquisició i el desenvolupament de les competències associades al coneixement dels aprenents i dels processos d’aprenentatge, així com facilitar la utilització d’aquests coneixements per planificar i dur a terme un ensenyament afavoreixi l’aprenentatge. De la mateixa manera que succeeix amb els altres tres volums de caràcter general, els temes i les qüestions dels que s’ocupa no estan associats de manera exclusiva o prioritària a una especialitat concreta, sinó que estan presents a totes elles, i per a totes elles han de ser de gran utilitat i rellevància.


Llibre disponible per capítols
INDICE