Article Ensenyar gramàtica a partir de la literatura medieval Partim quan naixem, caminem mentre vivim, i arribem al mateix temps que finem quan sintaxi expliquem
RESUM ARTICLE

En aquest article, hi presentem una experiència d’educació lingüística i literària realitzada en el marc d’un projecte d’ensenyament de la literatura medieval a batxillerat. Concretament, es tracta de treballar l’anàlisi de les funcions comunicatives de les oracions coordinades a través de l’explicació de tòpics, temes i personatges literaris vinculats a l’èpica medieval, al romancer i a les coples de Jorge Manrique. La proposta es basa en tres aspectes clau per incidir conjuntament en la llengua i la literatura: l’ensenyament per projectes, el relat digital i la sintaxi des dels punts de vista discursiu i cognitiu. Hi mostrem exemples d’algunes produccions de textos (tant escrits com digitals) realitzades per l’alumnat, com també algunes conclusions sobre el projecte, que ens serveixen per reflexionar sobre les fortaleses i els inconvenients d’un treball escolar d’aquesta mena, a més de les vies de millora per al futur desenvolupament.FORMATS DISPONIBLES
1,99 €