Article Ensenyar gramàtica: quan el perquè articula el què i el com
RESUM ARTICLE

El rol de l’ensenyament gramatical a l’educació lingüística és objecte d’un debat permanent. Dos dels focus principals d’atenció han estat 'què' i 'com' cal ensenyar (el contingut i els procediments). Un focus menys explorat ha estat la raó darrera de l’ensenyament gramatical: el 'perquè'. La manca de debat sobre aquest aspecte ha portat a una certa simplificació, segons la qual ensenyar gramàtica té per objectiu millorar els usos lingüístics. Tanmateix, proposem explorar més a fons el 'perquè' de l’ensenyament gramatical lligant-lo amb l’activitat reflexiva. L’ensenyament gramatical tindria, doncs, per objectiu ampliar els recursos de l’aprenent per reflexionar sobre la llengua. Sense aquests recursos, determinats usos (e. g.: els escrits formals) no són possibles. Situar el 'què' i el 'com' en relació amb un aspecte d’ordre superior, el 'perquè', ens pot ajudar a donar forma a una gramàtica pedagògica centrada en els processos reflexius de l’aprenent.FORMATS DISPONIBLES
1,99 €