OBERT   LLEGIR
Article Ensenyar gramàtica: sintaxi.
RESUM ARTICLE

Molts professors de llengua començàrem la nostra activitat professional quan l'estructuralisme i el generativisme irrompien en l'àmbit escolar. En aquest clima, una de les preocupacions principals era trobar un mètode d'anàlisi sintàctica que fos coherent amb la ½gramàtica científica+ que estàvem descobrint enfront de les incongruències i limitacions de la gramàtica tradicional. Situàvem, així, la renovació de l'ensenyament de la llengua en una actualització dels continguts gramaticals.

AUTORS
Ferrer Ripollès, Montserrat / Zayas Hernando, Felipe


FORMATS DISPONIBLES
En obert