Capítol Enseyar a resumir
RESUM CAPíTOL

Resumir és una activitat omnipresent a l’escola, no tan sols a les classes de llengua i literatura sinó en totes les altres àrees del currículum. Moltes vegades no es té en compte que resumir implica capacitat de comprensió del text font, i per tant de reconeixement de les idees principals, i d’escriptura d’un nou text, que com a tal s’ha d’adequat a la finalitat que té i als destinataris als quals s’adreça. Aquests aspectes són els eixos principals d’aquest capítol, que, després d’una crítica del model tradicional d’ensenyament del resum, planteja els passos que cal seguir per ensenyar a resumir.FORMATS DISPONIBLES
4,99 €
COL·LECIONS: Formación del Profesorado. (Máster Secundaria)

Resum del llibre
Aquest volum vol ser una ajuda per a la pràctica a l’aula; ofereix algunes pistes, alguns exemples, alguns recursos que ajudin a dur a terme l’activitat docent i que serveixin de base a la reflexió sobre les formes d’ensenyar i aprendre Llengua i Literatura, entenent que les propostes pràctiques son sempre incitacions a l’acció i a la reflexió inherent i necessària a qualsevol pràctica d’ensenyament. Els dos primers capítols tracten del pràcticum i proposen vies per a la reflexió sobre la pròpia pràctica. En els capítols següents es mostren alguns exemples concrets de seqüències d’ensenyament sobre aspectes rellevants en nivells de secundària: el resum, l’exposició oral lligada al treball d’indagació fet pels alumnes, la composició escrita, la sintaxi de l’oració i la relació entre cinema i literatura. Dos capítols ofereixen punts de vista per reflexionar sobre les lectures i sobre com abordar la correcció dels textos. Finalment, s’hi recull un ampli ventall de seqüències didàctiques de Llengua i de Literatura.

Llibre disponible per capítols
INDICE