OBERT   LLEGIR
Article Entonació de cortesia a classe de llengua
RESUM ARTICLE

L’objectiu d’aquesta recerca ha estat descobrir els trets melòdics de cortesia atenuant que utilitzen els parlants de català en els intercanvis que realitzen, amb la finalitat d’oferir recursos didàctics als docents de català com a llengua estrangera. En les activitats que oferim, els estudiants poden posar en pràctica l’entonació de cortesia per tal d’evitar conflictes provocats per malentesos de tipus melòdic. En l’article, hi presentem els resultats obtinguts a partir de l’anàlisi acústica de les dades i la seva validació perceptiva, com també una sèrie de propostes didàctiques que considerem de gran utilitat docent.FORMATS DISPONIBLES
En obert
COL·LECIONS: Revista Articles

Continguts de la revista
Monografia
Actualització i reflexió
Intercanvi
Idees pràctiques
Informacions