Capítol Entornos de cooperación entre profesionales
RESUM CAPíTOL

Les persones amb discapacitat motriu necessiten tractaments i respostes educatives adequades a les seves necessitats. Així doncs, es requereix la col·laboració estreta entre la família, mestres i altres professionals d’atenció directa, psicopedagogs i l’administració, si cal. Aquest capítol recull uns quants models de col·laboració i estratègies que han demostrat ser útils tant pel seu enfocament teòric com per la seva aplicació en contextos escolars. Es parlarà de la necessitat de crear una cultura de diàleg i cooperació entre l’escola i la família de l’alumne amb discapacitat motriu, de la importància de conèixer les vivències dels familiars, els diferents períodes pels quals passen i les diferents maneres d’afrontar la situació a casa i en la societat, de com la mateixa persona pot viure la discapacitat i de com pot influir en els germans.FORMATS DISPONIBLES
4,28 €
COL·LECIONS: Escuela Inclusiva

Resum del llibre
S'aborden temes com ara l'avaluació, l'organització del centre escolar, l'adaptació del currículum, l'ajustament de les estratègies d'ensenyament, el paper de les tecnologies de suport i la collaboració entre els múltiples professionals implicats, els familiars i els mateixos alumnes, els seus germans i els seus companys d'edat, amb i sense discapacitat. Tot això s'acompanya a més a més amb exemples de casos reals que reflecteixen l'extensa experiència dels autors en aquest camp.

Llibre disponible per capítols
INDICE