Capítol Es necesario conocer de dónde venimos para saber hacia dónde vamos
RESUM CAPíTOL

La realitat social, l’ensenyament, la institució educativa i les finalitats del sistema educatiu han anat evolucionant al llarg de la història i han deixat un llegat que no podem obviar. En conseqüència, el professorat ha anat incorporant canvis en la seva manera d’exercir la professió i en el seu procés d’incorporació i formació. Prenent aquesta idea com a punt de partida, el capítol mostra una reflexió sobre el repte al qual s’enfronta l’àmbit de la formació permanent del professorat (tenint en compte la seva evolució), ancorat als canvis en la societat i la seva repercussió sobre el sistema educatiu, i es fan algunes expectatives de futur en benefici d’aquesta formació.FORMATS DISPONIBLES
4,99 €
COL·LECIONS: Ideas Clave

Resum del llibre

El llibre aborda la necessitat de fer un gir en les polítiques i en les practiques de la formació permanent dels professors i les professores, tenint molt en compte els canvis que s’han produït en els contextos socials i educatius. Aquest llibre té una estructura clara que ajuda a la reflexió en cadascuna de les idees que es plantegen.

Les idees clau que es presenten ajuden a respondre preguntes com ara: · Quines són les noves idees i practiques per a la formació del professorat? · Es pot passar del problema a la situació problemàtica? · Com superar la individualització per arribar al treball col·laboratiu? · Com es passa de la formació aïllada a la formació comunitària? · Actualitzar o crear espais de formació? · Es treballa en la simplicitat o en la complexitat formativa?


Llibre disponible per capítols
INDICE