Article És possible una televisió per a la infància i la joventut?
RESUM ARTICLE

La televisió, els mitjans audiovisuals i multimèdia han passat a ocupar un paper preeminent a la nostra vida. I pels infants i els adolescents de l'inici del segle XXI són un ½mitjà+ on es desenvolupen amb naturalitat i destresa davant les pantalles i els teclats. Les persones adultes vivim un moment crucial. Els agents tradicionals de la socialització d'infants i joves estan canviant: la família, l'escola, la ½societat+ en sentit ampli, fins i tot els professionals i programadors dels mitjans comencem a quedarnos ½fora de joc+. És per això que cal establir un pacte i una reflexió entre tots, per participar ùels infants els primersù en una redefinició de la televisió, dels programes infantils o, més aviat, dels continguts que hi ha a tota la graella de programació.

AUTORS
Ramos Orihuela, Isidre Daniel
ETAPES
TAXONOMIA


FORMATS DISPONIBLES
1,49 €
COL·LECIONS: Revista Guix

Continguts de la revista
EDITORIAL
OPINIÓ
MONOGRÀFIC: La televisió: programació, consum i utilització didàctica
REFLEXIÓ SOBRE LA PRÀCTICA
EXPERIÈNCIES
TEMA DEL CURS: La convivència en els centres
GUIX DOS
RECULL